Anasayfa

Sık Sorulan Sorular


Ahmet Cemal Ruhi'ye sorulan sorulardan derlenmiştir 

  DOSYA SORGULAMA/DOSYANIZ HAKKINDA AYRINTI BİLGİ EDİNME
Yargıtay’da bulunan bir dosyanın hangi aşamada olduğunu Yargıtay Web Sitesinden dosya sorgulamadan öğrenebilir veya Yargıtay ilgili dairesinden veyahut da Yargıtay Ek Binada bulunan özel dosya sorgulama odasından bilgi edinebilirsiniz. Dosyanızın son durumu hakkında daha ayrıntılı olarak bilgi edinmek istiyorsanız, örneğin dosyanız sırasında mı bekliyor veya yoksa tetkik hâkiminde inceleme safhasında mı veyahut karara çıkmış imza safhasında mı veyahut da karara çıkan dosyanız bozuldu mu onandı mı? Bu ve sair konularda ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Avukat ilgili Yargıtay dairesine gidecek ve o dairenin dosya sorgulama bölümüne başvurarak dosyanızın durumu hakkında ayrıntılı bilgi edinip, size bildirecektir.
  Not: Talep formu yerine talebinizi telefonla veyahut da bir elektronik mesaj ile bildirebilirsiniz.

 
  DOSYANIN TASDİKSİZ FOTOKOPİSİNİN TEMİNİ
Yargıtay’da bulunan dosyanızın veya dosyada bulunan bazı belgelerin tasdiksiz fotokopisini temin etmek için öncelikle size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Sonra, belgeler kısmında bulunan yetki belgesini bilgisayarınıza indirip, doldurup - kaşe basıp imzalayıp - yetki belgesine baro pulu yapıştırıp dosyanızın fotokopisinin teminini talep ettiğiniz avukata kargo ile göndermeniz gerekir. Talebinizi alan avukat bir dilekçe ile ilgili daireye müracaat ederek masrafını karşılayacak ve fotokopiyi temin edip kargo ile size gönderecek ve telefonla bilgi verecektir.
  Not: Acil durumlarda yetki belgesini faks ile gönderip, daha sonra aslını kargo ile gönderebilirsiniz.


 

  DOSYANIN TASDİKLİ FOTOKOPİSİNİN TEMİNİ
Yargıtay’da bulunan dosyanızın veya dosyada bulunan bazı belgelerin tasdikli fotokopisini temin etmek için öncelikle size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Sonra, belgeler kısmında bulunan yetki belgesini bilgisayarınıza indirip, doldurup - kaşe basıp imzalayıp - yetki belgesine baro pulu yapıştırıp dosyanızın tasdikli fotokopisinin teminini talep ettiğiniz avukata kargo ile göndermeniz gerekir. Yetki verdiğiniz avukat, talep etmiş olduğunuz dosyanın tasdikli suretinin temini için hazırlayacağı dilekçe ile ilgili daireye başvuracak, dosyanızın fotokopisinin yapılması için masrafını karşılayacak, fotokopi yapılırken de fotokopi sayfa sayısını dikkate alarak Sıhhiye’de bulunan Adliye Sarayındaki veznelerden birine suret harcını yatırıp harç makbuzunu ilgili daireye teslim edecek, fotokopilerin tasdik edilmesini temin edip, daha sonra kargo ile size gönderecek ve telefonla bilgi verecektir.
  Not: Acil durumlarda yetki belgesini faks ile gönderip, daha sonra aslını kargo ile gönderebilirsiniz.

 
  TEHİRİ İCRA KARARI TEMİNİ
Yargıtay’da bulunan bir dosya ile ilgili tehiri icra kararı temin edebilmek için öncelikle size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Sonra, mahalli icra müdürlüğünden alınan mehil belgesi fotokopisi ile birlikte, belgeler kısmında bulunan yetki belgesini bilgisayarınıza indirip, doldurup - kaşe basıp imzalayıp - yetki belgesine baro pulu yapıştırıp tehiri icra kararının teminini talep ettiğiniz avukata kargo ile göndermeniz gerekir. Yetki verdiğiniz avukat göndermiş olduğunuz belgeleri eklediği bir dilekçe ile sizin adına tehiri icra kararı talebinde bulunacak, tehiri icra kararını takip edecek, hızlı bir şekilde hazırlanmasını ve imzalanmasını sağlayacak, hazır olduğunda tehiri icra kararını alıp kargo ile size gönderecek ve telefonla bilgi verecektir.

 

  DOSYANIN ÖNCELİKLİ OLARAK İNCELENMESİ İSTEMİ
Yargıtay’a gelen dosyalar incelenmek için uzun bir süre sıra beklemektedirler. Dosyanızın öncelikli olarak incelenmesini gerektiren bir yasal neden bulunuyorsa öncelik dilekçesi vermeniz gerekir. Dosyanız ceza dosyası ise ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunuyorsa öncelik dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, dosyanız ceza veya hukuk davası olsun Yargıtay’ın ilgili dairesine gelmiş ise, ilgili daireye hitaben öncelik dilekçesi verilmesi gerekir. Sadece dilekçe vermek yeterli değildir. Dilekçeye varsa önceliği gerektiren belgeleri eklemeniz ve dilekçenin havalesi esnasında talebinizi kısaca ilgili daire başkanına anlatarak ikna etmeniz ve öncelikli incelenmesi yönünde dilekçe üzerine havale almanız gerekir. Bu işlemi adınıza bir avukatın yapabilmesi için öncelikle size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Sonra, belgeler kısmında bulunan yetki belgesini doldurup - kaşe basıp imzalayıp - yetki belgesine baro pulu yapıştırıp adınıza öncelik dilekçesi verecek olan avukata kargo ile göndermeniz gerekir. Talebinizi alan avukat, sizin adınıza yukarıda belirtilen işlemleri yapacaktır.
 
  DURUŞMAYA GİRME TALEBİ
Mahkeme kararını duruşma istemli olarak temyiz etmiş iseniz ve Yargıtay’da yapılacak duruşmaya da katılamıyorsanız sizi bir avukatın temsil etmesi gerekir. Yargıtay’da yapılacak olan duruşmaya adınıza bir avukatın katılabilmesi için öncelikle size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Sonra, dosyada vekil olduğunuza dair vekâletname fotokopisi ile belgeler kısmında bulunan yetki belgesini bilgisayarınıza indirip, doldurup - kaşe basıp imzalayıp - yetki belgesine baro pulu yapıştırıp adınıza Yargıtay’da duruşmaya girecek olan avukata bu belgeleri kargo ile göndermeniz gerekir. Yetki verdiğiniz avukat belirtilen gün ve saatte Yargıtay’da yapılacak olan duruşmaya katılacak ve duruşmanın sonucu hakkında size bilgi verecektir. Bu talebinizi duruşma gününden belli bir süre önce adınıza duruşmaya katılacak olan avukata iletmeniz gerekir. Bu durum adınıza duruşmaya katılacak olan avukatın sizden alacağı bilgilerle birlikte dosyanızı inceleyip hazırlık yapması bakımından önemlidir.

 

  DOSYAYA EMSAL İÇTİHAT SUNULMASI
Yüksek mahkemede bulunan bir dosyaya temin edilen ve emsal nitelik taşıyan içtihatların zaman geçirilmeden yani müzakere gününden önce dosyaya sunulması gerekir. Bunu bulunduğunuz yerdeki mahkemeler aracılığı ile yapabileceğiniz gibi, Yargıtay İlgili Dairesine doğrudan doğruya da yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle ilgili daireye hitaben bir dilekçe hazırlanması, sonra temin edilen yeni tarihli içtihatların bu dilekçeye eklenmesi, ilgili daire başkanına havale yaptırılması ve dosyanıza sunulması gerekir. Yüksek mahkemelere herhangi bir belge ve içtihat ancak bir dilekçe ekinde sunulabilir. Emsal içtihatlar günümüz hukuk sisteminde hayati öneme sahiptir. Bugün için davanızı etkileyecek en önemli husustur. Bu işlemi adınıza bir avukatın yapabilmesi için öncelikle size yardımcı olacak avukata telefonla veya elektronik posta mesajı ile bilgi vermeniz gerekir. Sonra, belgeler kısmında bulunan yetki belgesini bilgisayarınıza indirip, doldurup - kaşe basıp imzalayıp - yetki belgesine baro pulu yapıştırıp adınıza dilekçe sunacak olan avukata kargo ile göndermeniz gerekir. Talebinizi alan avukat, sizin adınıza yukarıda belirtilen işlemleri yapacaktır.
 
  KONFERANS TALEBİ
Uzun bir zamandan beri “Tebligat Hukuku” alanında çalışmalar yapmaktayım. 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ile (RG. 19.01.2011, Sayı 27820) getirilen değişiklikleri de işlenmek sureti ile hazırlamış olduğum, Ahmet Cemal RUHİ, Tebligat Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara - 2011 çıktı. Her Cumartesi günü saat: 14.00’te önceden kararlaştırılan bir baroda “Tebligat Hukuku ve Tebligat Hukukundaki Son Gelişmeler” konulu konferans vermekteyim. Konferans verdiğim yerler; Konya Barosu, Antalya Barosu, Alanya Baro Temsilciliği, Isparta Barosu, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Aksaray Barosu, Denizli Barosu, Gaziantep Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Ankara Barosu, Rize Barosu, Eskişehir Barosu, Adana Barosu, Antalya PTT Başmüdürlüğü, konferans vereceğim yerler Malatya Barosu, Ordu Barosu, Nevşehir Barosu, Ağrı Barosu, Mersin Barosu, Bolu Barosu, Trabzon Barosu, Konya PTT Başmüdürlüğü, Uşak Barosu ve Bitlis Barosudur. Diğer il barolarından talep gelmesi halinde oralarda da konferans verilecektir.
  Konferans talebiniz için Ahmet Cemal RUHİ, Cep: 0 542 314 35 22 numaralı telefondan irtibat kurabilir siniz.
 • Yukarıda hazırlanan bilgi notunun tüm hakları saklıdır.
 • Diğer sorularınız ve ayrıntılar hakkında bizi arayabilirsiniz.
 • Hit: 2469
  Eklenme : 22.04.2011 15:03:59
  Güncelleme : 13.12.2011 16:18:12
  Etiket: sıkça sorulan sorular,

  site tanımı ve verialanı: Ruhi Hukuk Bürosu | ayda9.com yapı: webtime 1.7   2011 ©   tema: 2011T17
  Gizlilik ve Kullanım Şartları